Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

OBOWIĄZKOWE DO WYBORU
j. hiszpański dwujęzyczny
wos
j. angielski

historia

 

geografia

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

OBOWIĄZKOWE
historia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie

geografia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie

literatura hiszpańska nauczana dwujęzycznie

klasa przygotowująca do zdawania matury hiszpańskiej "Titulo de Bachiller"

Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w rekrutacji:

  • j. polski
  • matematyka
  • j. hiszpański / j. angielski (wyższa ocena)
  • geografia

Do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej obowiązuje sprawdzian umiejętności językowych, który odbędzie się 25.05.2018 o godzinie 17.00.

Zakres wymagań do sprawdzianu kompetencji z języka hiszpańskiego>>

 

Do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej obowiązuje sprawdzian umiejętności językowych, który odbędzie się 25.05.2018 o godzinie 17.00.

Zakres wymagań do sprawdzianu kompetencji z języka hiszpańskiego>>

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

P1190032.JPG

ZSO NR 2